O partnerach

Stowarzyszenie “BONITUM” powstało w 2014 r. z inicjatywy rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, jest organizacją otwartą, zrzeszająca osoby fizyczne na zasadach dobrowolności. Stowarzyszenie zrzesza w szczególności rodziców, opiekunów i przyjaciół osób z niepełnosprawnością intelektualną. Statutową działalnością Stowarzyszenia jest prowadzenie aktywności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w szczególności rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. Stowarzyszenie wspiera działania rodziców w walce o prawa i lepsze jutro dla swoich dzieci. Szczególnie dużo miejsca zajmuje organizowanie pomocy w przystosowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego życia w społeczeństwie w obszarze społecznym, zawodowym, rodzinnym i zdrowotnym. Członkowie Stowarzyszenia organizują wyjazdy o charakterze rehabilitacyjnym i rekreacyjnym celem usamodzielniania podopiecznych, współorganizują cykliczne imprezy sportowe (np. Dolnośląski Miting Pływacki olimpiad specjalnych), współpracują z Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych w projekcie Trener Pracy jako sposób na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością (udział podopiecznych Stowarzyszenia w projekcie). W gminie Czernica wspólnie ze Stowarzyszeniem Handicap zajmują się organizacją warsztatów, spotkań, wykładów zarówno dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin (tematyka dotyczącą zarówno aktywizowania rodziców jak i szerokie spektrum medyczno- zdrowotne począwszy od diagnozy, rozwoju fizycznego, seksualnego, psychicznego a kończąc na prawidłowej diecie). Warto wskazać również członkostwo zarówno podopiecznych jak i rodziców w Olimpiadach Specjalnych Dolnośląskich gdzie w działaniach sportowych osiągamy medalowe pozycje zarówno w regionie jak i w zawodach ogólnopolskich. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest powołanie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także Warsztatów Terapii Zajęciowej, punkt diagnostyczno – terapeutyczny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Marzeniem osób działających w Stowarzyszeniu jest otworzenie wszystkich powyższych placówek w jednym miejscu, tak aby wzorem rozwiązań skandynawskich umożliwić dzieciom i ich rodzicom uzyskanie kompleksowej pomocy, opieki medycznej oraz terapeutycznej w jednym miejscu.